Procure


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
12 Jan 2018
3.4 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์สำหรับโครงการระบบจัดการเอกสาร (Paperless)
12 Jan 2018
108.3 KB
โครงการจัดจ้าง นายวิชิต กรวิทยาคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสินเชื่อ
09 Jan 2018
560.5 KB
ประกาศผลการจัดหาผู้ให้บริการเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมอุปกรณ์เสริม
08 Jan 2018
104.4 KB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์สำหรับโครงการระบบจัดการเอกสาร (Paperless) โดยวิธีคัดเลือก
08 Jan 2018
156.6 KB
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 Jan 2018
1.1 MB
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
04 Jan 2018
1.6 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลาย และข้อมูลขายทอดตลาดทรัพย์
04 Jan 2018
327.4 KB
List of Trustees selected
26 Dec 2017
489.5 KB
List of Trustees selected
26 Dec 2017
432.8 KB