5 ทักษะ ผู้นำผู้พิชิตใจพนักงาน
10 ม.ค. 2561

 

                สิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจ SMEs มีหลายปัจจัย ที่สำคัญก็คือ บุคลากร หรือพนักงานนั่นเอง เพราะธุรกิจ SME ที่ต้องรองรับการขยายตัว การควบคุมหรือสร้างคุณภาพของสินค้า บริการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น “ผู้นำ” ต้องมีทักษะ (Skill) การเป็นผู้นำที่ดี เพราะนอกจากจะทำให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ยังสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร ทำให้งานราบรื่นขึ้น ลดภาวะความตึงเครียดของพนักงาน วันหนึ่งหากคุณไปอยู่ในฐานะของผู้นำ การบริหารจัดการคน คือหน้าที่ที่สำคัญมาก มาตั้งเป้าหมายด้วย ทักษะ 5 ประการ ที่จะทำให้คุณเป็นผู้นำที่พิชิตใจทีมงานสำเร็จ 

ประการที่ 1 คำพูด วาจา ท่าทาง
          ผู้นำต้องแบกรับภาวะความกดดันจากภายนอก และความกดดันภายใน ดังนั้นผู้นำต้องเป็นที่ไว้วางใจสำหรับพนักงาน การวางตัวเอง คำพูดที่สุขภาพ จะให้ผลลัพธ์ที่พนักงานมีต่อคุณนั้น เกิดความเคารพ และไว้วางใจมากกว่าการพูดจาห้วนๆ
ประการที่ 2 การมีส่วนร่วม
          ภายใต้ธุรกิจที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย ย่อมมีความเครียดมากกว่าที่คิด ผู้นำที่ดีต้องมีแรงกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เพื่อให้งานนั้นสำเร็จ และการที่ผู้นำเข้ามามีส่วนร่วมกับพนักงาน จะทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจและกล้าที่จะเข้าหาเมื่อพบเจอปัญหา อีกทั้งยังตั้งใจทำงานอีกด้วย ความได้เปรียบของธุรกิจ SME คือขนาดของธุรกิจที่ทำให้เจ้าของกิจการสามารถใกล้ชิดกับพนักงานได้มากกว่าองค์กรใหญ่ ที่ผู้บริหารไม่สามารถลงมาถามไถ่เรื่องราวต่างๆ ของพนักงานได้
ประการที่ 3 การให้ความสนใจ
          ไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับไหนก็ตาม ทุกคนต้องการ “การยอมรับ” เมื่อได้มอบหมายงานใดๆ แล้วย่อมอยากได้รับความไว้วางใจให้ทำงานนั้นจนสำเร็จ การรับฟังความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ผู้นำควรทำ นี่คือโอกาสที่จะใกล้ชิด หรือโอกาสที่จะได้รับความเชื่อใจจากพนักงานของคุณเอง หากไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เริ่มด้วยคำง่ายๆ “ขอบคุณครับ/ค่ะ” เพื่อเป็นการให้ความสำคัญแก่ตัวพนักงานก็ได้
ประการที่ 4 ความเป็นตัวของตัวเอง
          จงให้ความจริงใจแก่พนักงาน การเป็นตัวของตัวเอง เพราะผู้นำที่ใส่หน้ากากต่อหน้าลูกน้องหรือพนักงาน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน คุณไม่สามารถสวมหน้ากากไว้ได้ตลอดไป นอกจากจะทำให้คุณเหนื่อยที่ต้องปกปิดตัวตนแล้ว ยังเป็นการไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ของคุณด้วย
ประการที่ 5 ต้องกล้ายอมรับความผิดพลาด
          ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิด ไม่เคยตัดสินใจผิดพลาด กว่าจะพาธุรกิจมาถึงระดับนี้ได้นั้น SMEs ต้องผ่านการทดลองการทำผิดพลาดมาด้วยทั้งนั้น และในวันที่คุณอยู่ในฐานะผู้นำ การกล้ายอมรับผิด และกล่าวคำขอโทษ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ และความตั้งใจอย่างแท้จริง

ทักษะทั้ง 5 ประการที่กล่าวมานั้น SMEs สามารถนำไปปรับใช้กับตัวคุณ และธุรกิจของคุณได้ เริ่มกันตั้งแต่วันนี้ มาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นผู้นำผู้พิชิตใจพนักงาน ได้อย่างเต็มภาคภูมิ