สินเชื่อเพื่อการส่งออก

สินเชื่อเพื่อการส่งออก

เอสเอ็มอีแบงก์ พร้อมให้บริการด้านการส่งออกแก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจส่งออก และช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่กิจการทั้งก่อนและหลังการส่งออก

จุดเด่น

หลากหลายสินเชื่อและบริการสำหรับ SMEs

 • สินเชื่อก่อนการส่งออก
  • สินเชื่อ Packing Credit
 • สินเชื่อหลังการส่งออก
  • รับซื้อ รับซื้อลดเอกสารการส่งออกภายใต้ L/C
  • รับซื้อ รับซื้อลดเอกสารการส่งออกภายใต้ B/C
 •  บริการเพื่อการส่งออก
  • แจ้งการเปิดเครดิต
  • โอนเครดิต
  • เรียกเก็บเงินตามเอกสารสินค้าออกภายใต้ L/C
  • เรียกเก็บเงินตามเอกสารสินค้าออกภายใต้ B/C
 • บริการให้คำปรึกษาแนะนำการส่งออก สอบถามได้ที่ 0-2265-4496-7

เงื่อนไข

เอกสารประกอบการขอใช้บริการ

 • ต้นฉบับเอกสารการส่งออก
 • ต้นฉบับ L/C
 • ตั๋วแลกเงิน (B/E) ภายใต้เงื่อนไข L/C