ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)


การจัดหาผู้ให้บริการระบบการให้บริการ Call Center
18 ม.ค. 2561
92 KB
ประกาศราคากลาง โครงการ Sever ทดแทนที่ศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ (Data Center Phase ll)
08 ม.ค. 2561
93.5 KB
ประกาศราคากลาง ผู้ให้บริการเช่าศูนย์คอมพิเตอร์สำรอง พร้อมบริการอุปกรณ์เสริม
04 ม.ค. 2561
371.3 KB
ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาโปรแกรมระบบ (Business Intelligence : BI)
04 ม.ค. 2561
378.9 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินระบบบาทเนต Bank of Thailand Automated High Value Transfer Network (BAHTNET) และระบบงานหักบัญชีเช็คด้วยภาพ Image Cheque Clearing and Archive System (ICAS)
04 ม.ค. 2561
145.5 KB
ประกาศราคากลาง จัดหาอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
04 ม.ค. 2561
363.6 KB
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จัดหาอุปกรณ์สำหรับโครงการระบบจัดการเอกสาร (Paperless) โดยวิธีคัดเลือก
04 ม.ค. 2561
329.6 KB
ประกาศราคากลาง จัดหาผู้ให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
04 ม.ค. 2561
14.3 MB
ประกาศราคากลาง จัดหาซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Symantec Antivirus)
04 ม.ค. 2561
11.2 MB
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลาย และข้อมูลขายทอดตลาดทรัพย์โดยวิธีเจาะจง
04 ม.ค. 2561
9.1 MB