จัดซื้อจัดจ้าง


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
12 ม.ค. 2561
3.4 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์สำหรับโครงการระบบจัดการเอกสาร (Paperless)
12 ม.ค. 2561
108.3 KB
โครงการจัดจ้าง นายวิชิต กรวิทยาคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสินเชื่อ
09 ม.ค. 2561
560.5 KB
ประกาศผลการจัดหาผู้ให้บริการเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมอุปกรณ์เสริม
08 ม.ค. 2561
104.4 KB
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา การจัดหาอุปกรณ์สำหรับโครงการระบบจัดการเอกสาร (Paperless) โดยวิธีคัดเลือก
08 ม.ค. 2561
156.6 KB
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 ม.ค. 2561
1.1 MB
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
04 ม.ค. 2561
1.6 MB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ให้บริการข้อมูลล้มละลาย และข้อมูลขายทอดตลาดทรัพย์
04 ม.ค. 2561
327.4 KB
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทรัสตี
26 ธ.ค. 2560
489.5 KB
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการทรัสต์
26 ธ.ค. 2560
432.8 KB