สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2560
27 ก.ค. 2560
634.9 KB
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2560
06 มิ.ย. 2560
699.6 KB
ประจำเดือนเมษายน ปี 2560
09 พ.ค. 2560
463 KB
ประจำเดือนมีนาคม ปี 2560
07 เม.ย. 2560
744.7 KB
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560
13 มี.ค. 2560
823.3 KB
ประจำเดือนมกราคม ปี 2560
06 ก.พ. 2560
976.8 KB
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2559
14 ธ.ค. 2559
1.1 MB
ประจำเดือนตุลาคมปี 2559
10 พ.ย. 2559
685.1 KB
ประจำเดือนกันยายน ปี 2559
13 ต.ค. 2559
915.8 KB
ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2559
08 ก.ย. 2559
502.3 KB