ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคาร ประจำอาคาร SME BANK TOWER ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
11 พ.ย. 2562
515.4 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขายโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
11 พ.ย. 2562
502.9 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก
11 พ.ย. 2562
471.1 KB
จัดหาวงจรเช่าอินเตอร์เน็ต ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (SME Bank Tower) และศูนย์คอมฯสำรอง (อาคารพรีเมียร์เพลส ศรีนครินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ย. 2562
493.8 KB
ประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) ระยะเวลา 1 ปี
16 ต.ค. 2562
388.5 KB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดเก็บเอกสาร(Custodian) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2562
597 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดหาผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Web site และ Web Application ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งป้องกันการถูกโจมตี โดยวิธีคัดเลือก
15 ต.ค. 2562
400.6 KB
ประกาศเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาโปรแกรมบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) และโปรแกรม Antivirus
10 ต.ค. 2562
439.2 KB
จ้างของงานจัดหาผู้ให้บริการตรวจสอบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระบบ BAHTNET และ ระบบ ICAS ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
10 ต.ค. 2562
253.1 KB
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของงานจัดหาผู้ให้บริการให้เช่าเครือข่ายสื่อสารที่ใช้กับ ITMX สำหรับโครงการ Core Business Process System And ERP (CBPS)
03 ต.ค. 2562
530.8 KB