ประกาศขายโดยวิธีทอดตลาด


ประกาศเผยแพร่การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ ชำรุด หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน สาขาเชียงใหม่ จำนวน 130 รายการ
02 ก.ค. 2561
1.3 MB
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน 422 รายการ
13 มิ.ย. 2561
1.5 MB
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานใหญ่ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน
09 เม.ย. 2561
483.8 KB
ขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานใหญ่ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน
08 ก.พ. 2561
1.1 MB