ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)


ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาหนองบัวลำภู
20 พ.ย. 2562
10.6 MB
ประกาศเผยแพร่ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR) ของงานจัดซื้อระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
13 พ.ย. 2562
1.4 MB
ประกาศเผยแพร่ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR) ของงานจัดหา Software License Veritas NetBackup และ Software License Virtual Machine
12 พ.ย. 2562
4.7 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของ ธพว. จำนวน 91 คัน
11 พ.ย. 2562
3 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความสะอาด ประจำอาคาร SME BANK TOWER จำนวน 36 อัตรา
11 พ.ย. 2562
5.2 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความสะอาด ประจำอาคาร SME BANK TOWER จำนวน 36 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี
01 ต.ค. 2562
5.4 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของ ธพว. จำนวน 91 คัน
27 ก.ย. 2562
2.5 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาภูเก็ต รวมสำนักงานเขต
25 ก.ย. 2562
11.3 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาปากช่อง
25 ก.ย. 2562
10.3 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาแพร่ รวมสำนักงานเขต
25 ก.ย. 2562
9.4 MB